Svým hudebním projevem, nástrojovým obsazením, aranžemi dobových skladeb i celkovým stylem vystoupení se snažíme navázat na tradici malých tanečních orchestrů, které u nás ve 30. a 40. letech působily. V následující fotogalerii představujeme některé z nich:

Naši vážení předchůdci